RZEŹNIA – PREMIERA 360º

RZEŹNIA

wg Sławomira Mrożka.

Spektakl wg słuchowiska Sławomira Mrożka – porusza uniwersalne – jakże dziś aktualne – kwestie: Co to znaczy przeżywać konflikt pomiędzy kulturą a naturą. Rzeźnia dotyka spraw mających dla artysty znaczenie decydujące, a mianowicie miejsca sztuki w świecie współczesnym. Bój toczy się już o sens sztuki w ogóle. Zanurzeni w realiach społeczeństwa konsumpcyjnego, zadajemy podstawowe pytanie: jaki wpływ na życie może mieć sztuka? Co ma ona do przeciwstawienia brutalności, zbrodni, przemocy, która pleni się tak powszechnie? Jakże żałosne są próby nadążania sztuki za okrucieństwem życia. Dotyka zjawiska, jakim jest degradacja kultury, która nasila się wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Bohaterem jest skrzypek, mężczyzna, który nie potrafi dojrzeć w pełni, by wyzwolić się od dyktatu zaborczej matki, być niezależnym (od kogo? od czego?), pełnym (totalnym) artystą. Jest cały czas w rozkroku między pierwotnymi emocjami a tymi, wynikającymi z doświadczenia sztuki. To kolejna realizacja twórcy zakopiańskiego Teatru – Andrzeja Dziuka, który – realizując dzieło wybitnego polskiego klasyka literatury – wraca do tematu artysty wobec współczesnej wizji świata – pełnego fałszu, zakłamania i cierpienia.

Spektakl przeznaczony dla widzów powyżej 16. roku życia!

Obsada:

Dorota Ficoń
Agnieszka Michalik
Kamil Joński
Piotr Łakomik
Krzysztof Najbor
Krzysztof Wnuk

Scenografia – Rafał Zawistowski
Asystentka scenografa – Jolanta Solska
Asystentka reżysera – Agnieszka Michalik
Kierownik produkcji – Arkadiusz Kudła
Konsultacja muzyczna – Maja Waloszczyk-Ziach, Cezary Wagner
Dokumentacja fotograficzna – Iwona Toporowska Photoghraphy
Opracowanie tekstu, opracowanie muzyczne i reżyseria – Andrzej St. Dziuk

Zamów